ნიუტელკო საქართველო

2012 წელს, კომპანია ნიუტელკომ გახსნა უახლესი ფილიალი ამჯერად უკვე თბილისში, რომელიც წარმოადგენს ნეიტრალური კოლოკაციის დატა ცენტრს და იგი პირველია მთელს კავკასიის რეგიონში.

მიზნობრივად შეირჩა ადგილმდებარეობა და შენობა-ნაგებობა, რომელიც განთავსებულია ცენტრალურ უბანში სადაც ყველა ძირითადი სატელეკომუნიკაციო თუ ინტერნეტ პროვაიდერები ოპერირებენ.

ნიუტელკო-ს დატა ცენტრი აღჭურვილი და დაპროექტებულია საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის საუკეთესო კოლოკაციის პირობებს.

საქართველო

info@newtelco.ge

NewTelco Georgia Ltd. A. Politkovskaia Str. 5 0186 Tbilisi Georgia

+995 322 425425