კომპიუტერი ის ნივთია, რომელმაც 21-ე საუკუნის ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება მნიშვნელოვნად შეცვალა. მეცნიერები ბევრი წლის მანძილზე ცდილობდნენ შეექმნათ “უნივერსალური მანქანა”, რომელიც

კოლოკაციას მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია ბიზნესისთვის, თანაც მინიმალური დანახარჯით. სწორედ ამიტომაა, რომ ბოლო წლებში უფრო და უფრო მეტი კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას, თავიანთი სერვერები, ოფისებიდან, დატა ცენტრებში გადაიტანონ.

როდის სჭირდება თქვენს ბიზნესს სერვერები? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად თქვენი კომპანიის სტრუქტურას უნდა დააკვირდეთ.