ავტორიზაცია

B.F.2 ინტერნეტ მომსახურება:

  • ბოლო მომხმარებლების ინტერნეტ ჰოსტინგის მომსახურება
  • ოპტიკური ქსელით ინტერნეტ მომსახურება